Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T18:36:38+01:00
Bocian biały:
White stork: 100 cm of the length and 200 cm are reaching wingspans. The female is a little bit smaller than the male. Plumage both of sex identical: the head, the torso and the belly white, national lotteries of wings black, the beak and red legs. On lowland humid areas, with groups of trees and the not very high herbaceous flora, often in the vicinity deposit is appearing human. He is feeding on small invertebrates, amphibians, small reptiles, fish and small rodents.


Osiąga 100 cm długości i 200 cm rozpiętości skrzydeł. Samica jest nieco mniejsza od samca. Upierzenie obu płci jednakowe: głowa, tułów i brzuch białe, lotki skrzydeł czarne, dziób i nogi czerwone. Występuje na nizinnych terenach wilgotnych, z grupami drzew i niezbyt wysoką roślinnością zielną, często w pobliżu osad ludzkich. Odżywia się drobnymi bezkręgowcami, płazami, małymi gadami, rybami oraz drobnymi gryzoniami.