Proszę o pomoc w zadaniach z WOS'u.

1. Dlaczego działania samorządów terytorialnych nie powinny być sprzeczne z interesem publicznym?
2. Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcie: budżet samorządu i podaj dwa główne źródła dochodów samorządowych.
3. Napisz, skąd powiaty czerpią fundusze na realizację swoich zadań (3 przykłady).

1

Odpowiedzi

2010-02-01T13:29:52+01:00
Samorząd działa na danym terenie i jest wybierany przez mieszkańców danego obszaru.Przedstawiciele są wybierani przez mieszkańców i trudno ,aby działali na swoją i swoich wyborców niekorzyść.
Budżet składa się z dotacji z budżetu państwa a także z podatków od nieruchomości,przedsiębiorstw ,rolnego itp.Budżet to także wydatki min. na oświatę ,administrację ,inwestycje.
Powiat dostaje fundusze z budżetu państwa ,ubiega się o środki z województwa i z uni europejskiej.