Korzystają z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków, wskaż, które z wymienionych związków chemicznych są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie.
CaCl₂, KOH, Ba(OH)₂, Cu(OH)₂, CaCO₃, NaCl, BaSO₄, Fe(OH)₃, AgCl, Cu(NO₃)₂, KCl, NaOH, CuSO₄

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:01:11+01:00
Cu(OH)², CaCO³, BaSO₄, Fe(OH)₃, AgCl,
5 5 5