Opisz katastrofę o której słyszałes.
Uwzględnij poniższe informacje:
-Wann?
-Wo?
-Was passiert?
-Welche folgen hatte das Ereignis?
-Welche maßnahmen wurden getroffen, um die Opfern zu helfen?
Katastrofa może być wymyślona. :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:06:40+01:00
Am 13.01.2010 war es ein Erdbeben in Haiti. Es war der größte seit 200 Jahren. In den Ruinen eingestürzter Gebäude, tötet etwa 200 Tausend Menschen. Haitianer brauchen dringend Unterstützung. Jedes Land bietet finanzielle Unterstützung.


I przetłumaczone:

Dnia 13.01.2010 było trzęsienie Ziemi na Haiti. Było ono największe od 200 lat. W ruinach zawalonych budynków zginęło około 200 tysięcy ludzi. Haitańczycy bardzo potrzebują wsparcia. Każdy kraj oferuje pomoc finansową.
2 5 2