Odpowiedzi

2010-01-31T17:57:59+01:00
Das Rotkäppchen das war ein kleines Mädchen/Czerwony Kapturek to byla mala dziewczynka/.
Es wurde von der Mutter zur kranken Grossmutter geschickt/zostala poslana przez matke do chorej babci/.
Das Rotkäppchen sollte der Grossmutter Kuchen und Wein bringen/Czerw.Kapturek/ mial zanieść babci ciasto i wino/.
Die Grossmutter wohnte in einem Haus im Wald und deshalb ging das Rotkäppchen durch den Wald./babcia mieszkala w domku w lesie i dlatego Cz.K. szla przez las/.
Dort traf es einen Wolf und sprach mit ihm,trotz Warnung der Mutter/tam spotkala wilka i mówila z nim,mimo ostrzezenia matki/.
Der Wolf redete Rotkäppchen über,noch einen Blumenstrauss zu pflücken./wilk przekonal Cz.K.,aby nazbierala jeszcze bukiet kwiatów/.
Der Wolf eilte zur Grossmutter und frass sie auf./wilk pobiegl do babci i zjadl ja/.
Er lag sich in Grossmutters Nachthemd in Grossmutters Bett und wartete auf Rotkäppchen./polozyl sie w babci nocnej koszuli do babci lózka i czekal na Cz.K./.
Das Rotkäppchen kam bald und wunderte sich über die Gestalt seiner Grossmutter./Cz.K. przyszla wkrótce i dziwiala sie z wygladu swojej babci/.
Es erkannte aber den Wolf nicht./ale wilka nie poznalA/.
Und es wurde auch vom Wolf Gefressen./i byla tez zjedzona przez wilka/.
Es ging vorbei ein Jäger und befreitete die Grossmutter und das Rotkäppchen aus dem Bauch des Wolfes./Opodal przechodzil myśliwy i oswobodzil babcie i Cz.K. z brzucha wilka/.
Dann nähtete dem Wolf Steine in den Bauch./pózniej zaszyl wilkowi do brzucha kamienie/.
Nach dem Aufwachen ging der Wolf zum Brunnen,weil er grossen Durst hatte./po przebudzeniu sie poszedl wilk do studni ,dlatego ze mial wielkie pragnienie/.
Dort zogen ihn die Steine , er fiel hinein und ertrank./tam go kamienim ,ciazyly,spadl i utopil sie./.
Der Jäger,die Grossmutter und das Rotkäppchen waren sehr glücklich/myśliwy,babcia i Cz.K. byli bardzo szcześliwi/.

Wystarczy na internet wejści i już masz :D
4 4 4