Odpowiedzi

2009-10-05T18:56:06+02:00
Dane:
V₁=80km/h
V₂=20km/h
Szukane:
Vśr=?
Wzory:
V=s/t
Vśr=Sc/Tc Sc-droga całkowita
Tc-czas całkowity

Sc=2×s
droga z AdoB=t₁
droga powrotna=t₂
t₁=s/v₁ t₂=s/v₂
Tc=t₁+t₂
Tc=s/v₁+s/v₂
Tc=s×(1/v₁+1/v₂)
Vśr=Sc/Tc=2×80×20/80+20=3200/100=32 km/h
2 5 2