A) Jakie pole ma trójkąt równoramienny , w którym kąt między ramionami ma miarę 36° , a ramię ma długość 5 ?

b) Oblicz pole równoległoboku , w którym kąt ostry ma miarę 56°, a boki mają długości 3 i 7

c) Jakie pole ma osiemnastokąt foremny wpisany w okrąg o promieniu długości 5 ?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T18:21:22+01:00
1.

P=(1/2)* a*b*sin alfa
tw. pole trójkąta wynosi 1/2 iloczynu ramion trójkąta i sinusa kąta między nimi zawartego

P= (1/2)a^2* sin alfa = 1/2 * 5 * sin 36 = 7,3473 [j^2]


2.
równoległobok składa się z dwóch przystających trójkątów więc jw.
P= 2* (1/2) * 7 * 3 * sin 56 =21 sin 56 = 17,40978902 [j^2]

3.

mamy tu 18 trójkątów przystających o ramionach 5 oraz kącie między nimi 360/18
P=18 *5*5*(360/18)= 9000 [j^2]
6 3 6