Dzwięk w powietrzu w jednej sekundzie przebywa drogę 340 m. Wiedząc że przebyta droga jest wprost propocjonalna do czasu trwania ruchu . oblicz po jakim czasie dzwieg dzwonu Zygmunta na Wawelu dotrze na kopiec Kościuszki oddalony od Wawelu o 3,06 km

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T09:10:07+01:00
Korzystamy ze wzoru :
s = V × t
s = V × t : V → t = s : V
dane :
V ( prędkość dźwięku ) - 340m/s
s( droga jaką musi przebyć dźwięk)- 3,06 km (należy zamienić km na m) to s= 3060 m

podstawiamy do wzoru:
t = s : V→ t= 3060 m : 340 m/s = 9 s
Czas dotarcia dźwięku na kopiec Kościuszki wynosi 9 sekund.
1 5 1