Odpowiedzi

2011-09-21T10:47:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) mCa(OH)2=40u+32u+2u=74u
%Ca = (40/74)*100% = 54,1% Ca
%O = (32/74)*100% = 43,2% O
%H = (2/74)*100% = 2,7% H

2) mCa(OH)2=40u+32u+2u=74u
mCa : mO : mH = 40 : 32 : 2
mCa : mO : mH = 20 : 16 : 1

2011-09-21T11:55:11+02:00

1)

M (masa) Ca(OH)₂ = 40u + 2*(16u+1u) = 74u

M Ca= 40u

M 2 atomów O= 2*16u= 32u

M 2 atomów H = 2*1u= 2u

 

* Obliczam zawartość procentową wapnia (Ca):

74u Ca(OH)₂------stanowi-----100%

to 40u Ca----------stanowi-----X%

 

X= 40u *100% : 74u ≈ 54 % Ca

 

* Obliczam zawartość procentową tlenu (O):

74u Ca(OH)₂------stanowi-----100%

to 32u O----------stanowi-----X%

 

X= 32u *100% : 74u ≈ 43 % O

 

* Obliczam zawartość procentową wodoru (H) :

Skoro wapń stanowi 54%, a tlen 43%, to wodór w wodorotlenku wapnia stanowi:

 

100% Ca(OH)₂ - (54% Ca + 43% O)= 3% H

 

2)

Woda wapienna - Ca(OH)₂

M Ca= 40u

M 2 atomów O= 2*16u= 32u

M 2 atomów H = 2*1u= 2u

 

Stosunek masowy Ca : O : H= 40 : 32 : 2 = 20 : 16 : 1 (po skróceniu przez 2)