Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:58:20+01:00
Narodowa demokracja( endecja) - niechętnie odnosiła się do mniejszości narodowych w Polsce, szczególnie żydowskiej i niemieckiej, zwolennicy demokracji parlamentarnej, przedstawiciel Roman Dmowski

Chrześcijańska demokracja - przedstawiciel Wojciech Korfanty, opierała swój program na społecznej nauce kościoła katolickiego przedstawionej w encyklice papieża leona XIII

Polska Parta Socjalistyczna - czołowi przywódcy to Jędrzej Moraczewski, Mieczysław Niedziałkowski i Ignacy Daszyński, opowiadała się za demokracją parlamentarną, domagała się wielu reform, m.in. wywłaszczenia wielkich posiadaczy ziemskich

PSL Piast i PSL wyzwolenie - uważały chłopów za najważniejsza klase społeczną, głosiły agraryzm, broniły praw chłopów, przedstawiciel Wincenty Witos i Maciej Rataj
2 5 2