Odpowiedzi

2010-01-31T18:14:10+01:00
Dane:
P = 2 kW = 2000 W
m = 2 kg (nie napisałaś kingula jednostki więc przyjmuje 2 kg!)
T₁ = 20⁰C
T = 100⁰C
Cw = 4200 [J/kg × ⁰ C]
Rozw.:
W = Q
W = P × t
Q = m × Cw × ΔT
Q = m × Cw × ( T - T₁)
czyli
P × t = m × Cw × ( T - T₁)
t = m × Cw × ( T - T₁) / P
t = 2 kg × 4200 [J/kg × ⁰ C] × 80⁰ C / 2000W = 336 s
3 5 3
2010-01-31T18:24:37+01:00
Oblicz czas po jakim przy pomocy grzałki o mocy 2 kW zagotowana zostanie woda o masie 2 której temperatura początkowa wynosiła 20 stopni .
ciepło właściwe wody przyjmij równe 4200 j na kg . stopnia.


Ponieważ w zadaniu nie napisano inaczej zakładamy, że grzałka ma sprawność 100%, czyli cała jej nominalna moc jest wykorzystywana do ogrzewania wody.

Moc wyraża się wzorem:

P = W/t

gdzie:
P - moc
W - praca
t - czas

Ponieważ w naszym przypadku cała praca jest zamieniana na ciepło, więc możemy zapisać:

P = Q/t

gdzie:
Q - ciepło

Stąd czas:

t = Q/P

Należy podgrzać wodę do temperatury 100°C (czyli o 80 stopni). Zgodnie z warunkami zadania woda ma się bowiem zagotować, a nie odparować. Ciepło potrzebne do tego wyraża się wzorem:

Q = m * cw * Δt

gdzie:
Q - ciepło potrzebne na podgrzanie wody
m - masa wody
cw - ciepło właściwe wody
Δt - różnica temperatur

m = 2 kg
cw = 4200 J/kgK
Δt = 80 K
Q = ?

Q = 672000 J

Po podstawieniu do wzoru na czas otrzymamy:

t = 672000 J/2000 W = 336 s
1 5 1