ZAD3.19.
uCZEŃ PODNOSZĄC TECZKĘ Z PODŁOGI NA ŁAWKĘ WYKONAŁ PRACĘ 30J w ciągu 1,5s.z jaką średnią mocą uczeń wykonał tę czynność?
zad3.20
robotnik na budowie wyciągną na wysokość 3m ciężar 500N w ciągu 3s.Oblicz średnią moc
miesni tego robotnika.
zad3.21
cięzarowiec podniósł do góry na wysokość 2,2m sztangę o masie 200kg w ciągu 1 s.jaka była średnia moc mięśni tego sportowca?
zad3.22
porównaj wykonaną prace oraz moc miesni ,gdy wchodzisz powoli na pierwsze piętro i gdy wbiegasz na to samo piętro.
zad3.23
dwaj chlopcy o masach 45kg i 60 kg weszli po schodach na 4 piętro pokonując róznice wzniesien 15metrów w tym samym czasie.porównaj pracę wykonaną przeciwko sile ciężkości i moc tych chłopców.
zad3.24
w czasie wycieczki terenowej dwóch chlopcow jacek i mirek urzadzilo zawody ktory z nich najszybciej wbiegnie na strome wzniesienie.Adam mierzył ich czas wbiegania na górkę.jacek wbiegl w czasie 15s a mirek w ciagu 12s wysokość górki wynosiła5m,masy chłopców byly jednakowe i wynosiły 50kg.oblicz i porównaj średnią moc tych chłopców .
zad3.25
samochod jedzie po poziomym odcinku drogi ze stałą prędkością
20m/s.z jaka mocą pracuje silnik samochodu przy zalozeniu ze sily tarcia i oporów ruchu
mają łączną wartość 800N?
zad3.26
silnik
o mocy 1kW pracował w ciągu 1h.jaką pracę wykonał ten silnik?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T11:55:22+02:00
Zad 3/19
Dane: Szukane:
30J- wykonana praca P - ?
1,5s - czas

Moc = praca : czas
P = W : t
P = 30J : 1,5s
P = 20 W (watów)

odp: Średnia moc wynosiła 20 W
-----------------------------------------------------------
zad3/20
Dane: Szukane: P = ?
s = 3m * - znak mnożenia
F = 500N
t = 3s

W = F * s
W = 500 N * 3 m
W = 1500J

P = W : t
P = 1500J : 3s
p = 500 W

odp: moc mięśni robotnika wynosiła 500 W
---------------------------------------------------------------

zad 3/ 21
Dane:
s = 2,2m
m = 200kg
t = 1s

Szukane:
P = ?

F = m * g
F = 200kg * 10 m/s do kwadratu
F = 2000 N

W = F * S
W = 2000 * 2,2 m
W = 4400J

P = W : t
P = 4400J : 1s
P = 4400W

odp: moc tego sportowca wynosi 4400W
-------------------------------------------------------

zad 3/22

moc nięśni będzie większa gdy bedziemy wbiegac na pietro
________________________________________________

zad3/23

chłopiec o masie 45 kg wykonał mniejsza pracę a jego moc też była mniejsza niż u chłopca o masie 60 kg

-------------------------------------------------------------

zad 3 / 26
Dane:
P = 1kW = 1000W
t = 1h = 60s

P = W : t
W = P *t
W = 1000 * 60
w = 60000W
odp: praca wynosiła 60000W


zad 3/ 24 i 3/ 25 nie wiem:P

pzdr

55 4 55