Odpowiedzi

2009-03-15T11:47:53+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Rdzeń kręgowy należy obok mózgowia do ośrodkowego układu nerwowego. Ma kształt lekko spłaszczonego sznura o średnicy ok. 1 cm. Rozpoczyna się bez wyraźnej granicy od rdzenia przedłużonego i biegnie w kanale kręgowym utworzonym przez leżące jeden nad drugim otwory kręgów kręgosłupa. Od rdzenia kręgowego odchodzą na boki włókna nerwowe, które tworzą korzenie grzbietowe (zawierają włókna ruchowe) i korzenie brzuszne (zawierają włókna czuciowe) łączące się bocznie w nerwy rdzeniowe. Na przekroju poprzecznym widać, że rdzeń kręgowy jest zbudowany z istoty białej położonej powierzchniowo i istoty szarej zajmującej środek i układającej się w kształt litery H. Wzdłuż rdzenia kręgowego biegnie kanał rdzeniowy wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym. Rdzeń kręgowy, podobnie jak mózgowie otaczają opony, które są kontynuacją opon mózgowia.

Rdzeń kręgowy jest częścią ośrodkowego układu nerwowego, gdzie przebiegają szlaki nerwowe wchodzące i wychodzące z mózgu, a także drogi, którymi są przenoszone informacje od receptorów, np. zakończeń czuciowych skóry, do efektorów np. mięśni szkieletowych. Odbieranie bodźców przez receptory i właściwe reagowanie na nie jest czynnością odruchową, a droga jaką przebywa impuls nerwowy wzdłuż tej drogi, nazywa się

łukiem odruchowym. W większości sytuacji odpowiedź na bodziec jest odruchem wrodzonym, zwanym również odruchem bezwarunkowym. Przykładem odruchu bezwarunkowego jest natychmiastowe cofanie ręki po zetknięciu jej z gorącą wodą lub po ukłuciu się kolcem róży. Takie automatyczne reakcje organizmu mają ogromne znaczenie w ochronie organizmu przed poważniejszymi uszkodzeniami zagrażającymi zdrowiu lub nawet życiu. W trakcie rozwoju, w miarę nabywania nowych doświadczeń, pojawiają się także nowe odruchy, które są odruchami nabytymi lub odruchami bezwarunkowymi. W ich powstawaniu uczestniczy kora mózgowa. Przykładem takiego odruchu warunkowego jest wydzielanie śliny już na widok cytryny. Odruch ten powstał w wyniku wcześniejszego doświadczenia, jakim było jedzenie kwaśnej cytryny.
Obwodowy układ nerwowy
Obwodowy układ nerwowy zbudowany jest z nerwów odchodzących z mózgu, czyli nerwów mózgowych oraz nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego, czyli nerwów rdzeniowych.
57 4 57
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty