Rozwiąż krzyżówkę - podaj odpowiedzi ;]

Pytania:
1. Inna nazwa alkoholi. (8 liter)
2. Uzależnienie od alkoholu (10 liter)
3. Nazwa dostępnego w sprzedaży skażonego etanolu. (9 liter)
4. Nazwa systematyczna alkoholu etylowego. (6 liter)
5. Nazwa grupy funkcyjnej występującej w alkoholach. (12 liter)
6. Inaczej enzym. (14 liter)
7. Substancja, z której w procesie fermentacji powstaje etanol. (7 liter)
8. Nazwa procesu, w którego wyniku otrzymuje się etanol. (11 liter)
9. 3-procentowy roztwór jodu w alkoholu etylowym. (6 liter)

1

Odpowiedzi

2010-01-31T19:01:35+01:00

1. Alkanole
2. Alkoholizm
3. Denaturat
4. Etanol
5. Hydroksylowa
6. Biokatalizator
7. Glukoza
8. Fermentacja
9. Jodyna

 

6 4 6