Napisz nazwę oraz wzory sumaryczny i półstrukturalny alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego, pochodzących od alkanu o masie cząsteczkowej 58u.

Nazwa alkoholu - ...........................
Wzór sumaryczny - ........................
Wzór półstrukturalny - ..................

Nazwa kwasu - ...............................
Wzór sumaryczny - ...........................
Wzór półstrukturalny - ......................

1

Odpowiedzi

2010-01-31T18:44:39+01:00
Nazwa alkoholu - .....butanol......................
Wzór sumaryczny - ........C4H9OH................
Wzór półstrukturalny - .......CH3(CH2)2CH2OH...........

Nazwa kwasu - .................kwas masłowy..............
Wzór sumaryczny - ..............C3H7COOH.............
Wzór półstrukturalny - .........CH3(CH2)2COOH.............

Alkan o masie 58u to butan
1 5 1