Zad.1
a)Kąt ostry rombu ma miarę 30 stopni. Ile stopni ma jego kąt rozwarty?
b)Kąt ostry trapezu prostokątnego ma miarę 45 stopni.Ile stopni ma jego kąt rozwarty?
c)Kąt rozwarty trapezu równoramiennego ma miarę 130 stopni. Ile stopni ma jego kąt ostry?
Zad.2
a)Obwód rombu ma 52 cm,a przekątne mają długości 24 i 10 cm.Oblicz pole tego rombu oraz długość jego wartości.
b)Pole trapezu wynosi 28 cm kwadratowych.Podstawy mają długość odpowiednio 10 cm i 4 cm. Ile wynosi długość wysokości tego trapezu?
c)Ile wynosi pole deltoidu o przekątnych długości 8 cm i 6 cm?
d)W deltoidzie o polu 25 cm kwadratowych jedna z przekątnych ma długość 10 cm. Jaka jest długość drugiej przekątnej?
e)Obwód trapezu prostokątnego wynosi 38 cm.Krótsza podstawa ma 4 cm długości, a nierównoległe boki mają długość odpowiednio 5 cm i 13 cm. Oblicz pole tego trapezu.

Zad.3
W równoległoboku o polu 36 cm kwadratowych jeden z boków ma długość 9 cm.Jaką długość ma wysokość opuszczona na ten bok ?Jaką długość ma drugi bok tego równoległoboku,jeśli wysokość opuszczona na niego ma długość 6 cm?

Proszę o szybkie rozwiązanie na jutro!!! Daje najlepsze rozwiązania.;D
Dziękuje..

3

Odpowiedzi

2010-01-31T18:41:40+01:00
Zad. 1
a) suma w czworokącie wynosi 360°, więc skoro kąt ostry ma 30° to drugi ostry tez będzie miał 30°.
30°+30°=60°
360°-60°=300°
300°/2=150° ponieważ oba katy będą miały te samą miarę.

b) 360°-(90°+90°+45°)=360°-225°=135°

c)360°-(130°+130°)=360°-260°=100°
100°/2=50°

Zad.3
P=a*h
36cm²=9cm*h
h=36cm²/9cm
h=4cm

36/6=6(cm)
- tyle ma drugi bok.
6 4 6
2010-01-31T18:42:13+01:00
1. Romb ma 2 katy ostre, a suma wyn 360 czyli 360-2*30=360-60=300 tyle wynosza 2 katy rozwarte czyli jeden wynosi 300/2=150
b. 360-2*90=180
180-45=135
c. 360-2*130=360-260=100
100/2=50
2. ob=52 czyli a =52/4=13
P rombu= d1*d1
P=24*10=240
b.P=1/2(a+b)*h
28=1/2*14*h
28=7*h
h=4
c. 8*6=48
d.p=d1*d2
25=10*d2
d2=2,5
e.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:48:51+01:00
Zad1
a) 30+30=60 360-60=300 300/2=150
b) 90+90+45=225 360-225=135
c) 90+90+130=310 360-310=50
zad2.
a) 52/4=13 (24*10)/2=170
b) P=½*h*(a+b) P=28 a=10 b=4 28=½*h*(10+4)=½*h*14=7*h
28=7*h 28/7=4 h=4
c) (8+6)/2=14/2=7
d) 25= (10+x)/2 x=40
e) 38-(4+5+13)=38-22=16 P= ½*5*(16+4)=⁵/₂*20=50

zad.3

36/9=4
36/6=6


No to tyle mam nadzieje ze pomoglam
37 2 37