Puls Ziemi do 2 klasy gimnazjum
str.18 ćw. 5
Wypisz po dwa przykłdy pozytywnych i negatywnych skutków imigracji zarobkowej z punktu widzenia państwa imigracyjnego.

*pozytywne skutki imigracji ludności:


*negatywne skutki imigracji ludności:


Proszę o pomoc wmiare szybką potrzebuje to na jutro :(

1

Odpowiedzi

2010-01-31T18:51:47+01:00
- POZYTYWNE SKUTKI IMIGRACJI LUDNOŚCI LUDNOŚCI
przybywają imigranci często wykształceni robotnicy , którzy zmuszeni byli do wyjazdu na wskutek złych perspektyw w swoim kraju , polityki we wlasnej ojczyżnie,
jest to naplyw taniej sily roboczej [ którą zatrudniamy na ,, czarno'']
NEGATYWNE SKUTKI IMIGRACJI LUDNOŚCI
- obniżenie PKB
- negatywnie odbierana jest obecność imigrantów w krajach wysoko rozwiniętych ze wzgl. na powodowanie konfliktów społecznych i narodowosciowych
- brak pracy dla cudzoziemców powoduje bunt przeciw pracowników zagranicznym, obciążając ich winą za bezrobocie
- ludność miejscowa nie akceptuje obcych ludzi
1 3 1