Wyjaśnij,co to znaczy, że szybkość ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym wynosi 2 m\s.Podaj,jaką drogę przebędzie to ciało w drugiej sekundzie, a jaką wciągu dwóch sekund.narysuj wykres v (t) i s(t) w tym ruchu.
Korzystając z tabeli 4.3 i wiedząc, że odległość słońca od ziemi wynosi około 150 000 000km,oblicz,ile czasu potrzeba,aby światło słoneczne dotarło na ziemię

1

Odpowiedzi

2010-01-31T21:44:26+01:00
1. To znaczy, że podczas każdej sekundy ruchu ciało przebywa drogę 2m, nie przyspieszając, nie zwalniając i jadąc ciągle prosto
2. nie mam takiej ksiązki, ale coś skumałem :D

s=średnia odległośc Ziemi od Śłońca
v=szybkośc promieni świetlnych (światła)
s=150 000 000km=1.5*10^8km=1.5*10^11m
V=2.99*10^8m/s
t=s/v
t=1.5*10^11m/2.99*10^8m/s
t=0.5*10^3s
t=500s
odp. Światło słoneczne dotrze na Ziemię w czasie 0.12 s.