1) Drabinę o długisci 2,5 m oparto o pionową scainę w ten sposob ze dół drabiny jest odległy od sciany o 1,5m. Na jakiej wyskosci opiera sie o scianę ?

2)Drabina ustawiona w odleglosci 1,5 metra od muru sięga na sywkosc 6 atrów. Na jaką wysokosc sięgni gdy ustwaimy ją w odleglosci 1 metra od muru ?

3)Oblicz długosc poręczy wzdłuż schoów z 10 stopniamym jezli jedn stopien ma 14,5cm wyskosci i 32 cm szerokosci

2

Odpowiedzi

2010-01-31T19:42:17+01:00
Zad 1

*- ta gwiazdka to znaczy do kwadratu

1,5* + x* =2,5*
2,25+ x*= 6,25
x*= 4
x=2

odp. 2 metry

Zad 2.

1,5* + z* = 6*
2,25+ z* = 36
z*= 33,75

z= pierwiastek z 33,75 wys muru

1* + z* = 6*
1+ z* = 36
z= pierwiastek z 35


zad 3

ide na kolacje wiec moze później xd

2010-01-31T19:48:20+01:00
1. tw pitagorasa:
a²+b²=c²
(1,5)²+b²=(2,5)²
2,25+b²=6,25
b²=4
b=4 metry
2.tw pitagorasa:
a²+b²=c²
(1,5)²+6²=c²
2,25+36=c²
c²=38,25
c≈6 metrów-długość drabiny
czyli jak ustawimy 1m od ściany:
1²+x²=36
x²=35
x≈5,92 metra

3.Z twierdzenia pitagorasa:
(14,5*10)²+(32*10)²=x²
x²=21025+1024
x≈148,5 cm