Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. jaka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności? przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego. do zadania wykorzystaj wzory:
a) W=F*s
b) W=P*t
c) F=m*g
d)E=m*g*h

1

Odpowiedzi

2010-01-31T18:56:34+01:00
Dane:
m = 50 kg
h = 2 m
t = 4 s
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
P = W/t
W = F × s
wstawiamy to do wzoru pierwszego i mamy
P = F × s /t
ale
F = Fc = m × g
czyli
P = m × g × s /t = 50 kg × 10 [m/s²] × 2 m / 4 s = 250 W