Odpowiedzi

2010-01-31T18:58:34+01:00
Żelazo II
Szerokie zastosowanie w hutnictwie jako surowiec ceramiczny, szklarski oraz do wytwarzania ołówków.

Żelazo III
wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym.
Stosowany do wytrawiania płytek PCB
Jako reagent wysuszający w niektórych reakcjach chemicznych
W przemyśle używany jest przy oczyszczaniu ścieków i produkcji wody pitnej
Jako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PVC.
8 3 8
2010-01-31T19:36:40+01:00
Żelazo II
- zastosowanie w hutnictwie jako surowiec ceramiczny i szklarski
- wytwarzanie ołówków

Zelazo III
- Kosmetyka
- produkcja farb
- przemysł motoryzacyjny (produkcji akumulatorów)
- budownictwo
6 3 6