Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T17:29:21+02:00
1. POSTĘP TECHNICZNY W PRACY BIUROWEJ
Nowoczesna technika ma charakter dynamiczny powodujący dostosowanie jej do zmieniających się okoliczności, warunków i wymagań.
Postęp techniczny pracy biurowej występuje w trzech postaciach:
-niemechaniczne środki techniczne np: kartotek, tablic planistycznych, pomocniczego sprzętu biurowego
-mechanizacji polegającej na zastępowaniu techniki ręcznej techniką maszynową
-automatyzacji umożliwiającej wykonywanie kompleksowych procesów pracy w sposób automatyczny z coraz bardziej ograniczającym się udziałem człowieka.
Mechanizacja i automatyzacja związana z procesami zarządzania uległy tak dużemu rozwojowi, że w praktyce prawie każda czynność, która występuje w tych procesach może być zmechanizowana lub zautomatyzowana.
Postęp techniczny w każdej postaci przynosi w określonych warunkach właściwe efekty.
2. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH PRACY BIUROWEJ
Środki techniczne pracy biurowej, to wszelkiego rodzaju urządzenia stosowane w pracy biurowej, mają aktualnie duże znaczenie, ponieważ ułatwiają i przyspieszają ją, zwiększają jej precyzję i estetykę oraz umożliwiają zastosowanie nowych rozwiązań.
Klasyfikuje się je według czterech kryteriów, znaczenia, napędu, konstrukcji i zastosowania.
Środki techniczne dzieli się na podstawowe, przy pomocy których wykonuje się różne prace biurowe i pomocnicze, służą do przechowywania dokumentów lub przedstawiania wyników pracy biurowej.
Środki techniczne mogą mieć napęd elektryczny lub ręczny.
Podział środków technicznych według zastosowania wyróżnia się na środki łączności, środki do liczenia i pisania, środki ewidencyjne, środki do reprografii i środki do mierzenia.

Środki techniczne wykorzystywane w pracy biurowej
Asystentki i sekretarki powinny być wyposażone w odpowiednie środki techniczne pracy biurowej, ponieważ umożliwiają one zwiększenie wydajności pracy i podniesienie jej jakości.Środki techniczne pracy biurowej sklasyfikowane są według czterech kryteriów: znaczenia, napędu uruchamiającego działanie środka technicznego, konstrukcji oraz zastosowania.
Stanowisko pracy biurowej, definiowane z punktu widzenia warunków pracy, oznacza miejsce wyposażone w środki i przedmioty pracy biurowej, przy pomocy których pracownik wykonuje działania w ramach przyjętego w instytucji podziału zadań.
3 1 3