Temat: Dysocjacja elektrolityczna

1.Uzasadnij odczyn uwodnionego amoniaku pisząc odpowiednie równanie.

2.Dany jest 0,1molowy roztwór kwasu HX. Stwierdzono, że w tym roztworze stężenie jonów H⁺ wynosi 0,02mol/dm³. Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu i na tej podstawie określ, czy jest on mocnym czy słabym elektrolitem.

Temat:Strącanie osadu
1.W probówce znajduje się wodny roztwór chlorku miedzi (II). Analizując tabelę rozpuszczalności, zaproponuj jeden odczynnik,który wytrąci osad z kationem,oraz jeden,który wytrąci osad w reakcji z anionem tej soli.

2.W dwóch probówkach znajdują się roztwory chlorku sodu i chlorku baru. Korzystając z tablicy rozpuszczalności, zaproponuj metodę identyfikacji tych substancji. Opisz tok postępowania, ilustrując go odpowiednimi równaniami reakcji.

3.Zakład przemysłowy odprowadza ścieki zawierające jony Hg²⁺ i Cd²⁺. Zaproponuj, w jaki sposób można usunąć te jony z odprowadzanych ścieków.

1

Odpowiedzi

2009-10-08T01:13:20+02:00
2.
Dane
Nz = 0,02mola H+
Nw = 0,1mola HX
Szukane:
α = ?

HX →H₂O→ H⁺ + X⁻

α = Nz ÷ Nw × 100%
α = 0,02mola ÷ 0,1mola ×100%
α = 20%

elektrolity słabe gdy α ≤ 30%
elektrolity mocne gdy α ≥ 30%
Odp. Podany kwas HX jest słabym elektrolitem

1, Strącanie osadów
a - H₂S wytrąci osad z Cu²⁺
b - AgNO₃ wytrąci osad z Cl⁻
2. Strącanie osadów:
a - do obydwu probówek dodajemy kwasu siarkowego VII
w probówce z chlorkiem powstanie biała zawiesina czyli Siarczan VII Baru II
Równanie Reakcji:
H₂SO₄ + BaCl₂ = BaSO₄[osad] + 2H⁺+ 2Cl⁻