Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:16:12+01:00
Kwadrat o boku 2 cm (jego pole 4 cm²) narysowany w skali:
a) k= 1:2 = ½,
ma bok ½* 2cm = 1 cm, a pole 1 cm²
(1 cm²/4 cm² = ¼ = (½)²)
b) k = 3:1= ³/₁
ma bok ³/₁* 2cm = 6 cm, a pole 36 cm²
(36 cm²/4 cm² = ⁹/₁ = (³/₁)²)
c) k = 2:3 = ⅔
ma bok ⅔* 2cm = ⁴/₃cm = 1⅓cm, a pole (⁴/₃)²cm²= ¹⁶/₉cm²
(¹⁶/₉cm²/4 cm² = ⁴/₉ = (⅔)²)
d) k = 1: √2 = ¹/√₂
ma bok ¹/√₂* 2cm = ²/√₂ cm = ²√²/₂ cm = √2 cm (ok. 1,41 cm),
a pole (√2)² cm²= 2 cm²
(2 cm²/4 cm² = ½ = (¹/√₂)²)
Możemy zauważyć, że jak bok kwadratu zmieni się w skali k razy (k: ½ , ³/₁, ⅔, ¹/√₂) to pole kwadratu zmieni się k² razy
(k²: (½)² , (³/₁)², (⅔)², (¹/√₂)²).
1 5 1