Odpowiedzi

2010-01-31T19:00:47+01:00
W ostatnim czasie zjawisko przemocy stało się popularne i zatacza coraz
szersze kręgi. Jest powszechnie nagłaśniane w mediach, co jednocześnie stanowi swoistą „reklamę” problemu. W prasie ogólnopolskiej
i regionalnej niemal kilka razy w tygodniu pojawiają się artykuły na ten temat. Rodzi się stąd przekonanie, że przemoc jest niemal wszędzie.
Wiedza o rozmiarach i rodzajach przemocy wynika z jednej strony
z dokładniejszej rejestracji takich zdarzeń w ostatnich latach
i przekazywania ich do publicznej wiadomości. Z drugiej strony zdarzenia takie z pewnością narastają. Wynika to między innymi
z niezwykle trudnej sytuacji materialnej dużej części społeczeństwa,
z bezrobocia, frustracji spowodowanej często nieuzasadnionym ekonomicznie rozwarstwieniem społecznym, brakiem perspektyw, zarówno dla części średniego pokolenia jak i przede wszystkim dla młodych ludzi, brakiem możliwości realizacji rosnących nowych potrzeb. Podjęcie skutecznych, ukierunkowanych
i efektywnych działań, których celem byłoby ograniczanie różnorodnych zjawisk przemocy, wymaga rzetelnej i obiektywnej wiedzy, porozumienia i współdziałania wielu osób i instytucji. Wiąże się to
z prowadzeniem stałego, specjalistycznego monitorowania takich zjawisk.
Przemoc to postępowanie czynne, spontaniczne lub z premedytacją, zagrażające drugiej osobie i czyniące jej krzywdę, szkodę, cierpienie moralne lub fizyczne, to użycie siły w celu wymuszenia określonych zachowań lub postaw

3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:03:19+01:00
Jeżeli jesteś światkiem przemocy nie lekceważ tego. Zgłoś to komóś dorosłemu. Jeśli biją się młodsi od ciebie rozdziel ich (bo ze starszymi lepiej nie zaczynać). Wytłumacz ze nie warto się bić. opowiedz co moze się stać przez bitki.Nie możemy tolerować takich zachować.Osoba,która używa przemocy jest osobą zdemoralizowaną,której należy się pomoc.
Wielu młodych ludzi jest agresywnych,używa przemocy na przykład gdyż w domu jest nie ciekawa sytuacja.Jedną z takich przyczyn jest alkoholizm w domu i przemoc.Przemoc to postępowanie czynne, spontaniczne lub z premedytacją, zagrażające drugiej osobie i czyniące jej krzywdę, szkodę, cierpienie moralne lub fizyczne, to użycie siły w celu wymuszenia określonych zachowań lub postaw
1 5 1
2010-01-31T19:44:33+01:00
Niestety w ostatnich latach odnotowuje się coraz więcej przemocy wśród uczniów.Uczniowie starsi,silniejsi wykorzystują swoją siłe po to aby wyrzyć się na inncy uczniach.Narasta wzajemna nietolerancja.Ofiarą szkolnych łobuzów często padają uczniowie dobrze uczący się ponieważ wywołują zazdrość u innych z powodu ocen.Także osoby z natury spokojne są często zaczepiane ,ponieważ są bezbronne wobec chuliganów.Coraz częsciej zdażają się przypadki przemocy fizycznej w szkole.Ale przemoc to nie tylko czyny fizyczne!istnieje także przemoc psychiczna.Polega ona na wyzywaniu,poniżaniu,ośmieszaniu ucznia lub też np.opowiadaniu o innych nieprawdziwych krzywdzących treści.Ten rodzaj przemocy jest bardzo popularny,wielu uczniów na codzień doznaje poniżenia słownego ze strony kolegó/koleżanek.Nie wiedząc że to jest przemoc nie zgłaszają tego wychowawcom,myślą że tak musi być.
Każdy taki przypadek powinien być zgłaszany pedagogom/wychowawcy,nie mozna tego lekceważyć.W ostateczności w przypadku realnego zagrożenia ze strony agresywnego ucznia można się zwrócić do pomoc nawet na policję.
1 5 1