Zad1. -12+3-(-11)=

Zad2. Znajdź takie dwie liczby, których różnica jest równa 148, a iloraz tych liczb jest równy 75.

Zad3.Oblicz długość pokoju, jeżeli pole powierzchni podłogi jest równe 36,86 m², a szerokość pokoju 4,85m.

Zad4.Jest godzina 9.33. Autobus odjeżdża o godzinie 15.28. Ile czasu pozostało do odjazdu autobusu.

Zad5. Pole prostokąta jest równe 1m². Oblicz długość prostokąta, jeżeli szerokość jest równa 25cm.

Zad6. Na mapie odcinek długości 10cm odpowiada 100kh w rzeczywistości.Podaj skalę mapy.

Zad7. a) (y/5= 7) b) (z/9= 6.35 )

Zad8. Oblicz: a) (1/6) z 50 b) (1/3) z 20 Wynik zaokrąglij z dokładnością do 1

Zad 9. Oblicz NWD (46,62)

Zad10. Ile to kilometrów : 0,85 z 5km?

Zad11. W miejsce niewiadomej wstaw odpowiednią liczbę: x+7=27: (9/10) - (12/4)

Zad 12. Osiedle zamieszkuje 0,025 mln mieszkańców. W ciągu 5 lat ich liczba wzrosła o 2.500osób. Jaka jest liczba mieszkańców osiedla?

Zad 13. -2(1/4)+ 3(3/8)=

Zad 14. (Rysunek w załączniku) treść: Oto rysunek Krysi w skali 1:200

Ps. jak robicie zadanie to piszczcie z przodu np zad 2: ....
Kto zrobi WSZYSTKIE dostanie najlepsza odpowiedz

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:33:14+01:00
Zad 1
-12 + 3 - (-11) = -12 +14 = 2

zad 2

x-y=148 => x = 148 + y
x : y = 75

podstawiamy x do drugieo równania

(148+y):y= 75 mnożymy razy y
148 + y = 75 *y
148 = 75y - y
148 = 74y dzielimy przez 74
y = 2

podstawiamy do x = 148 + y
x= 148 + 2 = 150

zad 3

P= a*b=36,86
a=4,85
b=36,86/4,85 = 7,6 [m]

zad 4
pełna godzina - 33min = 27min
dodamy 28min z godziny 15:28
i jeszcze od 10:00 do 15:00 mamy 5h
czyli 5h+27min+28min = 5h 55min

zad 5

P=1[m^2]
a=25cm = 0,25[m]
b= 1[m^2]/0,25[m]= 4m

zad 6

10 cm - 100km
zapewne 1:10

zad 7

a)
y/5=7 => y= 5*7 = 35

b)
z/9=6,35 => z=9* 6,35 = 57,15

zad 8

a) 1/6 * 50 = 8 i 1/3 = 8,3 w zaokrągleniu do jedności, 8 w zaokrągleniu do całości

b) 1/3 * 20 = 6 i 2/3 = 6,7 w zaokrągleniu do jedności, 7 w zaokrągleniu co całości

zad 9
NWD (46,62) =2
bo

46|2 62|2
23|23 31|31
1| 1|

zad 10

0,85 * 5km = 4,25 km

zad 11

x+7= 27 : 0,9 - 12/4
x= 30 - 3 - 7 =20

zad 12

0,025mln= 25 000
25 000+ 2500 = 27 500= 0,0275mln

zad 13
-2(1/4)+ 3(3/8)=-9/4 + 28/8 = -18/8 + 28/8 = 9/8 = 1(1/8)

zad 14

nie widać treści zadania
jesli jest 1: 200 to 1cm odpowiada 200km
więc wymiary to 400km x 50km, pole natomiast 20000 [km^2]


2010-01-31T22:39:50+01:00