Odpowiedzi

2010-01-31T19:03:49+01:00
W present simple :
Przy Do dajemy you, we, they
A przy Does he, she ,it

W past simple:
Przy was dajemy he , she ,it
A przy were you , we , they

W present countinous:
Am I...
Are you...
Is he, she lub it...
Are we...
Are you...
Are they...
W prestent perfect nie wiem
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:08:00+01:00
W present simple pytania tworzy się przez użycie operatora 'do' w pierwszej i drugiej osobie liczy pojedynczej oraz we wszystkich osobach liczby mnogiej i przez operator 'does' w trzeciej osobi liczby pojedynczej, np:
Do you like chicken?
Does she read books?


w past simple pytania tworzy sie przez uzycie operatora 'did' (we wszystkich osobach), np:
did you smoke weed?
did he eat breakfest?
did they move home?

w present continuous pytania tworzy sie przez inwersję czyli zamianę osoby z odmienionym czasownikiem 'to be', np:
Are you doing your homework?
Is he listening music?

w czasie present perfect pytania także tworzymy przez inwersję z tym, że tutaj miejscami zamieniamy osobę z odmienionym czasownikiem posilkowym 'have', np:
Have you broken the window?
Has she loved him?

proszę bardzo. ;)
3 1 3
2010-01-31T19:17:17+01:00
Present Simple:
Do I/You/We ... < Yes, I/you/we do...
< No, I/you/we don't...

Does he/she/i... <Yes, he/she/it does...
<No ,he/she/it doesn't...

Do they ... <Yes ,they do...
<No,they don't...

Past Sinple:
(czasowniki regularne)
Did I walk?
Did you walk?
Did he walk?
Did she walk
etc.
(czasowniki nieregularne)
Did I sleep?
Did you sleep
Did he sleep?
Did she sleep?

Present Continues(krótkie odpowiedzi):
Am I talking?
Are you talking?
Is he talking?
Is ske talking?

Present Perfect(krutkie odpowiedzi,czasownik z koncówką-ed)
Have I played?
Have you played?
Has he played?
Has she played?
2 3 2