Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T19:03:50+01:00
Etanol C2H5OH
2. MC2H50H=2x12+6+16=46u
1.
tlen:
46u - 100%
16u-x
x=16ux100%/46u=34.78%
wodor:
46u - 100%
6u - x
x=6x100%/46=13.04%
wegiel
46u - 100%
24u - x
x=24x100%/46=52.17%
2010-01-31T19:04:06+01:00
1. Podaj skład procentowy (% masowy) etanolu
M(C2H5OH)=2*12 + 6*1 + 16=24+6+26=46
%C
100%--46g
x------24g
x=52,17%

%H : .
100%--46g
x------6g
x=13,04%

%O : 100%-52,17%-13,04%=34,79%

2. Podaj masę cząsteczkową etanolu
M(C2H5OH)=2*12 + 6*1 + 16=24+6+26=46u
1 5 1