Odpowiedzi

2010-01-31T20:06:49+01:00
1) Dwutlenek węgla 4% = 0,04 = ⁴/₁₀₀ = ¹/₂₅ (odp. C)

2) 0,03% w wdychanym i 4% w wydychanym
4% : 0, 03% = 4 : 0,03 = 400 : 3 = 133,3....
około 133 razy (odp. A)

3) Objętość tlenu wdychanego 21%
21% z 0,5 dm³powietrza = 0,21 * 0,5 dm³ = 0,105 dm³
(odp. D)

5) y liczba oddechów, x czas snu w minutach
(odczytujemy z wykresu)
x = 1, y = 15 , stąd współczynnik a = y/x = 15, wzór y = ax
x = 2, y = 30
x = 3, y = 45
x = 4, y = 60
x = 5, y = 75
x = 6, y = 90
x= 7, y = 105
x = 8, y = 120
wzór y = 15x (odp. B)

6) w czasie 5 minut snu wykonał 75 oddechów
(odczyt z wykresu)
w czasie biegu 225 oddechów
225 : 75 = 3
3 razy szybciej (odp. C)

7) gdyby spał całą dobę, czyli 24 godziny =
24*60 minut = 1440 min
liczba oddechów = 15* 1440 = 21600 = 2,16 * 10⁴
(odp. B)

19) 1000 hPa = 100 000 Pa (1hPa = 100 Pa) (odp. B)

22) ciśnienie zmienia się o 12 Pa co 1 metr,
więc jeśli wieża ma x metrów, to mamy wyrażenie 12x
na górze jest 99040 Pa, na dole 100000 Pa,
więc
100000 – 12x = 99040
100000 = 99040 + 12x (odp. D)

25) skala 1 : 300 000 000, a odległość na mapie 5,5 cm
odległość rzeczywista
5,5 cm* 300 000 000 = 1 650 000 000 cm =
16 500 km (odp. D)
1 km = 1000 m = 100 000 cm