1.Jak policzyć wartość energii potencjalnej? Od czego zależy przyrost
energii potencjalnej?
2. Jak zmienia się energia mechaniczna ciała wyrzuconego pionowo w górę
lub opadającego pionowo w dół?
3. Rodzaje maszyn prostych. Warunki równowagi dla poszczególnych maszyn prostych.

Jak ktoś wie to pisać na 1 albo 2 to 15 pkt. Jak na 3 to daje naj .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:33:16+01:00
1. Energię potencjalną grawitacji wyliczymy ze wzoru Epg= m*g*h w dżulach [J] energia zalezy od
a) wysokości h [m]
b) masy m [kg]
c) od przyciągania ziemskiego g= 10 m/s²
3.
a) dźwignia dwustronna - belka zawieszona lub podparta gdzie po obu stronach punktu podparcia przyłożono siły
b) dźwignie jednostronna -belka podparta lub zawieszona , gdzie po jednej stronie punktu podparcia przyłożono siły wzór taki jak w podpunkcie a
c) równia pochyła
d) blok nieruchomy
e) blok ruchomy