1zadanie-Uzasadnij istnienie równowagi w układzie pasożyt-żywiciel.
2 zadanie- Dlaczego przed wyjazdem do krajów tropikalnych musimy poddać się szczepieniom przeciw chorobom tam występujących
3 zadanie- Czy stwierdzenie "dzięki konkurencji Ziemię zamieszkuje tak wielka liczba gatunków" jest prawdziwe? Odpowiedź uzasadnij
4 zadanie- Podaj Argumenty świadczące o wpływie konkurencji na powstanie nowych gatunków. Z GÓRY DZIĘKUJE

1

Odpowiedzi

2010-02-02T11:27:06+01:00
1.jest zachowana pomiedzy nimi równowaga, ponieważ gdyby jednych organizmów było mniej lub wiecej obałiby się cały ekosytem, a co za tym idzie całokowicie by zaniknął.
2.by uniknąć chorobom, jakie tam wystepują i na jakie mozemy zachorowac praktycznie w 100% nie poddajac sie tym szczepieniom
3. nie, dzieki konkurencji gatunki poszczególnych organizmów zanikaja. przykładem mogą być drobne rośliny, które w lesie liściastym nie praktycznie zadnych szans, aby zdobyć energie słoneczną potrzebna im do fotosyntezy. w ten sposób one zanikaja.
4.-warunki sprzyjajace rozwojowi tych gatunków
-wyginięcie gatunków, które uniemożliwiały wczesniej rozwój tych organizmów