Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:24:06+01:00
Tworzymy tabelkę zawierającą dane o stężeniu i ilości każdego z kwasów
1 wiersz
kwas 1 | kwas 2 | kwas 3

2 wiersz (stężenie w %)
30 | 60 | 40

3 wiersz (ilość w g)
x | 200-x | 200

Dla 2 kwasu wpisałam 200 - x ponieważ w sumie muszą dać 200.

Układamy równanie mnożąc wiersze poszczególnych kolumn wg schematu:
kwas 1 + kwas 2 = kwas 3

30 * x + 60 * (200-x) = 40 * 200
30x + 12 000 - 60x = 8 000
-30x = -4 000 |:(-30)
x = 133 i 1/3 [g]


200 - x = 66 i 2/3 [g]

Należy wziąć 133 i 1/3 g kwasu 30% oraz 66 i 2/3 g kwasu 60%.

Sprawdzenie wg zawartości środka czynnego w kwasach
Kwas 1: 133 i 1/3 * 30% = 133 i 1/3 * 0,3 = 40
Kwas 2: 66 i 2/3 * 60% = 66 i 2/3 * 0,6 = 40
Kwas 3: 200 * 40% = 200 * 0,4 = 80
40 + 40 = 80 - zgadza się
1 5 1