Odpowiedzi

2010-02-01T12:37:08+01:00
Nie wiem, czy nie ma w treści pomyłki. H to wysokość, czyli r=30. Raczej powinno chodzić o pole z dokładnością do 1cm.
Obliczam pole powierzchni koła o r=30cm
P=pi*r ²
P=3,14*30²
P=3,14*900=2826cm²
Koło ma 360 stopni, alfa=60stopni, czyli 60/360=1/6 to część pola koła potrzebna na czapeczkę
2826/6=471cm²