Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:23:39+01:00
Vp=3*4*5=60cm3

60cm3-------100%
xcm3--------78%
x=46,8cm3

28g N2-----22400cm3
m1 g--------46,8cm3
m1=0,0585g masa azotu w tym pojemniku

60cm3-----100
y cm3-----21
y=12,6cm3

32g-----22400cm3
m2g----12,6
m2=0,018g masa tlenu w pojemniku

oczywiscie zakladam ze są to warunki normalne
2010-01-31T19:27:54+01:00
Obliczamy objętość pomieszczenia:
V=3cm*4cm*5cm=60cm3

Azot:
Wiadomo,że azot zajmuje 78% powietrza

60cm3 to 100%
x(cm3) to 78%

x=60*78/100=46,8cm3 zajmuje azot

Ze wzoru na gęstość obliczam masę:
d=m/V
m=d*V
gęstość azotu odczytujemy za tabli chemicznych:d=0,00125
m=0,00125*46,8=0,0585g

W taki sam sposób dla tlenu tylko procent będzie 21. I odczytaj gęstość z tablic
1 5 1
2010-01-31T19:43:38+01:00
Obliczamy objętość naczynia
V = 3cm * 4cm * 5cm = 60cm3

Skład powietrza
tlen 21%
azot 78%

21% z 60 = 21% * 60cm3 /100% = 12,6cm3 ---> tlen
78% z 60 = 78% * 60cm3 /100% = 46,8cm3 ---> azot

1 mol O2 ---> 22400 cm3
xmoli O2 ---> 12,6cm3
x = 12,6cm3 / 22400 cm3 = 0,00056mola

1 mol N2 ---> 22400 cm3
xmoli N2 ---> 46,8cm3
x = 46,8cm3 / 22400 cm3 = 0,0021mola

1 mol O2 ---> 32g
0,00056mola O2 ---> x
x = 32g * 0,00056 = 0,01792g

1 mol N2 ---> 28g
0,0021mola N2 ---> x
x = 28g * 0,0021 = 0,0589g

Odp. W powietrzu zawartym w naczyniu znajduje się 0,018g tlenu i 0,059g azotu