Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej. Kto dziś do 21:00 da rozwiązanie na 100% dostanie wszystkie gwiazdki!!
a) tlenek żelaza(III) + tlenek węgla(II) → ............. + tlenek węgla(IV)
b) tlenek srebra (I) + ............. →tlenek wodoru + srebro
c) tlenek żelaza (II)+ wodór→............. + .............
d) tlenek manganu(IV) + ............. → ............. + tlenek węgla (IV)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:33:55+01:00
A) tlenek żelaza(III) + tlenek węgla(II) → tlenek żelaza (II) + tlenek węgla(IV)
b) tlenek srebra (I) + wodór →tlenek wodoru + srebro
c) tlenek żelaza (II)+ wodór→tlenek wodoru + żelazo (II)
d) tlenek manganu(IV) + węgiel(IV) → mangan(IV) + tlenek węgla (IV)
1 5 1
2010-01-31T19:47:12+01:00
1. tlenek żelaza II
2. wodór
3. a) żelazo b) woda
4. a) węgiel b) mangan
1 3 1