Wyznacz zbiory A\B i B\A.
a.A={1,2,3,4,5}, B={3,4,5,6}
b.A={0,1,2,3,4}, B={0,2,4}
c.A={×∈C:ײ≤2}, B={×∈C:ײ≤4}

Zaznacz wśród wymienionych liczb te, które należą do danego przedziału.
a.(-9½;3½>; -9,5; √12; 3,5
b.<-4⅛;17>; √289; -4⅙ -4,124
c.(-∞;-π>; -3,14; -3,2 -√π
d.<-³/₂;⁵/₂); -√3; -√2; √6

1

Odpowiedzi

  • yzik
  • Rozwiązujący
2010-02-01T10:21:03+01:00
A) A\B={1,2}, B\A={3,6}
b) A\B={0,2,3}, B\A=zbiór pusty
1 1 1