Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.
a)....N2+.......O2----->.......NO
B)....SO2+....O2------>SO3
C)......P4+......O2----->.......P4O10
D).....CuO+.....C------>....CU+........CO2
E).....K+.....H2S------>......K2S+......H2
F)....Al+......HCl------>....AlCl3+........H2
G)......Fe2O3+.......C----->.....Fe+........CO2

(TO ZADANIE TO 80 ZE STRONY 78 ĆWICZENIA DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM "CHEMIA NOWEJ ERY" -NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)

2

Odpowiedzi

2010-01-31T19:30:18+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
N2+.......O2----->......2.NO
B)..2..SO2+....O2------>2SO3
C)......P4+....5..O2----->.......P4O10
D)..2...CuO+.....C------>...2.CU+........CO2
E)..2...K+.....H2S------>......K2S+......H2
F)...2.Al+....6..HCl------>...2.AlCl3+.....3...H2
G)....2..Fe2O3+......3.C----->..4...Fe+......3..CO2
401 3 401
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T19:32:37+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)N2+O2----->2 NO
B)2 SO2+O2--->2 SO3
C)P4+5 O2----->P4O10
D)2 CuO+C------>2 Cu+CO2
E)2 K+H2S------>K2S+H2
F)2 Al+6 HCl------>2 AlCl3+3 H2
G)2 Fe2O3+3C----->4 Fe+3 CO2


;]]
650 3 650