Uzupełnij tekst:
Liczba atomowa pierwiastka wskazuje na liczbę ..........w atomie i liczbę.......w jądrze atomu tego pierwiastka. Na liczbę powłok elektronowych w atomie wskazuje numer....Liczba elektronów na ostatniej powłoce jest równa ...... dla grup 1 i 2 oraz......dla grup 13-18. Atomy pierwiastków grup 3-12 mają na ostatniej powłoce najczęściej.....albo.....elektrony. Liczba elektronów walencyjnych dla pierwiastków grup 1, 2 i 13-17 jest najczęściej równa maksymalnej ......tych pierwiastków chemicznych z .........
Wartościowość w związkach z wodorem i metalami pierwiastków .......1,2,13,14 jest.....liczbie....walencyjnych w atomach tych pierwiastków.
Dla pierwiastków grup 15,16,17 możemy ją obliczyć......od liczby 8 liczbę ....... ...... w atomie tego pierwiastka. Dla pierwiastków......3,4,5,6,7 maksymalna ..... w tlenkach jest najczęściej równa ..... grupy.

1

Odpowiedzi

2010-01-31T19:36:02+01:00
Liczba atomowa pierwiastka wskazuje na liczbę ....elektronów......w atomie i liczbę....protonów..w jądrze atomu tego pierwiastka. Na liczbę powłok elektronowych w atomie wskazuje numer...okresu.Liczba elektronów na ostatniej powłoce jest równa ...numerowi grupy... dla grup 1 i 2 oraz..numerowi grupy odjąć 10....dla grup 13-18. Atomy pierwiastków grup 3-12 mają na ostatniej powłoce najczęściej...3..albo...2..elektrony. Liczba elektronów walencyjnych dla pierwiastków grup 1, 2 i 13-17 jest najczęściej równa maksymalnej .wartościowości.....tych pierwiastków chemicznych z .........
Wartościowość w związkach z wodorem i metalami pierwiastków ..grup.....1,2,13,14 jest..równa...liczbie...elektronów.walencyjnych w atomach tych pierwiastków.
Dla pierwiastków grup 15,16,17 możemy ją obliczyć...odejmując...od liczby 8 liczbę ..5,6,7..... ...... w atomie tego pierwiastka. Dla pierwiastków....grup..3,4,5,6,7 maksymalna wartościowość..... w tlenkach jest najczęściej równa ..numerowi grupy... grupy.
1 5 1