Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T12:48:22+01:00
Zad.1
"." to będzie 'razy'

a). ogólny wzór : y=ax+b
a=(2;4)
b=(5;13)

4=a . 2 +b
13=a . 5+b

4=2a+b / .(-1)
13=5a+b

-4=-2a-b
+ 13=5a+b
----------------
9 =3a / : 3
a= 2 (po skróceniu ułamka)

13=5.a +b
13=5.2+b
13=10+b
-b=10-13
-b=-3 / ;(-1)
b=3

czyli : y= 2x+3

b).
A=(3;-2 )
B=(-4;5)

-2=a.3 +b
5= a. (-4) +b

-2=3a +b /: (-1)
5=-4a +b

2=-3a -b
+ 5=-4a +b
----------------
7= -7a /:7
a= -1

5=a.(-4)+b
5=-1.(-4) +b
5=4+b
-b=4-5
-b=-1 / : (-1)
b= 1

czyli: y= -1x+1

c). tego nie jestem pewna..
C=(2;3)
D=(-4;3)

3=a.2+b
3=a.(-4) +b

3=2a+b
3=-4a+b / . (-1)

3=2a+b
-3=4a -b
----------------
0= 6a / : 6
a=1 chyba ;/

3=a.(-4)+b
3=1.(-4)+b
3=-4+b
-b=-4-3
-b=-7 / ; (-1)
b=7

czyli: y=1x+7

d).
E=(-5;3)
F= (5;0)

3=a.(-5)+b
0=a.5+b

3=-5a +b /. (-1)
0=5a+b

-3=5a-b
0=5a+b
---------------
-3 = 10a / : 10
a = 0,3

0=a.5+b
0= 0,3 . 5 +b
0=1,5+b
-b=1,5 - 0
-b=1,5 / : (-1)
b= -1,5

czyli: y= 0,3x-1,5

13.
a w tym zadaniu musisz po prostu rozwiązać iii zobaczyć na współczynnik kierunkowy :)
kreska: "|" będzie oznaczała podzielić ;) takie w ułamku
k: 2x+3y+5=0
3y=-2x-5 /:3
y= -2|3x - 5|3
l: y= 1,5x + 0,25
m: y= -2|3x - 7|3

a.
b. tak
c.
reszty niestety nie pamiętam ..