Odpowiedzi

2010-01-31T19:46:16+01:00
Kanarek (Serinus canaria) – niewielki ptak z rodziny łuszczaków, dorosłe osobniki osiągają długość ciała od 12,5 cm do 13,5 cm. Występuje w rzadkich, gęsto zakrzewionych lasach Wysp Azorskich, Kanaryjskich i Madery. Nazwa kanarek pochodzi od Wysp Kanaryjskich.
Samiec ubarwiony jest w tonacji oliwkowo zielonej z żółtawymi policzkami i spodem ciała. Samica jest ubarwiona skromniej, z przewagą odcieni szarości. W rejonach występowania jest często spotykany w ogrodach i parkach miejskich. Żywi się nasionami, pąkami kwiatów, jagodami, a w okresie chowu piskląt karmi je owadami. Buduje gniazda w kształcie czarki w rozgałęzieniach krzewów. Samica składa od 2 do 4 jaj, które wysiaduje przez 14 dni. Po wykluciu młode przebywają w gnieździe przez ok. 18 dni. Wyprowadza 2 do 4 lęgów w roku.
Jest protoplastą kanarka domowego. W 1478 roku został sprowadzony przez Hiszpanów do Europy gdzie stał się protoplastą licznych ras hodowlanych, różniących się ubarwieniem, wielkością i śpiewem.

Canary (Serinus canaria) - a small bird of the family finches, reach adult body length from 12.5 cm to 13.5 cm. Occurs in the rare, dense forests zakrzewionych the Azores, the Canary Islands and Madeira. The name comes from the canary Canary Islands.
The male is colored in tones of olive green with yellowish cheeks and underside of the body. The female is colored more modest, with a predominance of shades of gray. The presence of areas are often found in gardens and urban parks. It feeds on seeds, flowers, buds, berries, and during the rearing of chicks fed them insects. Builds a nest-shaped bowls in the branches of shrubs. The female lays 2 to 4 eggs which are incubated for 14 days. After hatching the young stay in nest for about 18 days. Draws 2 to 4 broods per year.
Is the ancestor of the domestic canary. In 1478, he was brought by the Spaniards to Europe where he became the ancestor of many breeds, differing in coloration, size, and singing.

Słowa które są po polsku nie wiem jak są po angielsku.
1 5 1
2010-01-31T19:46:18+01:00
Male is variegated in tone with from green - yellow pliczki * and bottom of body. Female is variegated modestly, with superiority of tint szarości. It is met in areas of occurrences in gardens often and city parks. Alive seeds, flower pąkami, berries, but it feeds it (them) in period of breeding insects piskląt. It builds nests in form in bifurcation of shrubs czarki. Female folds from 2 for 4 eggs, which (who) by 14 days wysiaduje. They stay for in nest by ok young wykluciu. Days 18. It deduces for 4 in year 2 lęgów.
2 3 2