Kto przetłumaczy ten wywiad?
You’ve done acting, modelling, and now you’re designing. Is this the future for Emma Watson?
Oh, I don’t have any plans to be a designer. I’m doing this range because I really care about fair-trade and ethical fashion. I’m so pleased that I got involved, but I don’t want to take all the credit for being the designer because I haven’t trained as a designer or even gone to art college – in fact, I had no idea about the amount of work involved at the outset!

So this is not an Emma Watson clothing line?
I didn’t want this collection to be all about me. This is not a celebrity endorsement, it is about creating something that is genuinely a great idea and about making a difference through fashion.

How did the collaboration come about?
It was all because my friend, Alex Nicholls, was wearing this great People Tree T-shirt one day, which I liked. He then told me all about the company – he knows Safia and said that I should meet her. He set up an introduction and Safia and I just clicked. A couple of weeks later she got in touch with the idea of a teen range – they were doing older ranges and baby clothes but nothing in between – and asked if I’d like to help put it together. I said yes straight away.

Wise move, People Tree – every teen wants to dress like you!
I am very interested in fashion and I’ve been working a lot in the fashion world recently – it’s such an influential industry, so I knew that trying to help people, trying to alleviate poverty through a fashion line, could work. Fashion is a great way to empower people and give them skills; rather than give cash to charity you can help people by buying the clothes they make and supporting things they take pride in. It’s that simple.

Where did you get your design inspiration for the range?
I went through my summer wardrobe and thought, ‘If I filtered thisso that it was just the very basics, what would I want to keep?’ The answer was cotton vests, easy T-shirt dresses, nice scarves to accessorise with and some lovely linen pieces. For the boys’ range I’ve done hoodies, which I know they’ll love. The clothes are very British, which is why we shot them in an English country garden – it’s all very strawberries and cream and tennis.

We particularly like the T-shirts printed with slogans such as ‘I’m not toxic’ and ‘Please don’t panic, I’m organic’.
I was keen not to preach – you don’t want to be too serious or heavy. I also came up with a daisy print which I’m really proud of – it’s fun and messy. I just wanted to make clothes that are wearable, cool and easy.

What is your favourite part of the collection?
I would wear all the clothes, which are made in Bangladesh, India and Nepal, and there is also some amazing jewellery – especially a necklace made from recycled sweet wrappers, which is made in Bangladesh. It comes in a box also made of sweet wrappers. Brilliant!

It must have been a fast learning curve for you, being on the design side of things for the first time...
It was such fun going through all the Pantone colour books with Safia, but yes, I had to learn quickly – the colours on the page don’t always look the same on the fabrics, so you have to be patient. It’s a case of learning as you go along, and it’s all massively time consuming! When we did the first set of samples some of them looked great but others needed altering a lot.

If the reaction on the shoot is anything to go by, these clothes are going to be out of stock long before spring is here!
I really enjoyed the shoot. All the models are friends of mine: my housemate Sophie, my brother Alex. I basically called in favours – a lot of the crew are friends too. They are all super-talented, so I am very lucky that they were prepared to help out. I asked Andrea Carter-Bowman to do the photos as I just love her work, and she’s young. So this really is a collection for young people put together by young people. And I’m so proud of it – it’s exactly how I intended it to look.

You are something of a fashionista, but were you completely new to fair-trade fashion?
The first time I heard about fair trade was during a geography coursework project, and I remember thinking, ‘Why isn’t everything fair trade?’ Everyone knows about fair-trade bananas and coffee, but of course anything can be fair trade. Fair-trade fashion costs a bit more but allows those who make it to earn a decent living; to be able to take care of their families and live with dignity.

But do you think it is possible to enjoy high-street fashion and also support fair trade?
It’s important to differentiate between fast fashion, which is made very quickly for a very small price, and fair-trade fashion. So if you buy a T-shirt for £2, you just have to do the maths and work our how much the person who made it is being paid.

How realistic is it that the Primark generation will buy into this range and concept?
It sounds like a cliché, but we are the future. The earth is ours and will be our children’s, and I think that more than any other generation we are aware of environmental and humanitarian issues. That’s why it’s so great that People Tree is doing something aimed at people of my age – because we do care and we will buy with a conscience. I hope that more companies will follow People Tree’s example.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T14:52:02+02:00
zrobiona gra, modelując, i teraz ty ’ re projektując. To jest przyszłość dla Emma Watson? O, przywdziewam ’ t mieć jakiekolwiek plany bycia projektantem. Jarobiący ten zakres ponieważ naprawdę troszczę się około fair-trade i etyczna moda. Ja ’ m tak sprawił przyjemność że angażowałem się, ale przywdziewam ’ t chcieć wziąć cały kredyt za bycie projektantem ponieważ ja schronienie ’ t kształciła się na projektanta albo równy pójść do wyższej szkoły sztuk pięknych – tak naprawdę, nie miałem pojęcia o ilości pracy objętej w początku!

Więc to nie jest Emma Watson linia odzieżowa? Ja nie chcieć by to kolekcjonowanie chodziło o ja. To nie jest aprobata napisana przez znaną osobę, to jest o stwarzaniu czegoś, co jest autentycznie świetnym pomysłem i o zmienianiu wszystko przez modę.
Jak współpraca dokonała się? To było wszystko ponieważ mój przyjaciel, Alex Nicholls, noszenie tego wielkiego Ludu było Drzewem koszulka bawełniana pewnego dnia, który lubiłem. Wtedy powiedział mi wszystko o przedsiębiorstwie – on zna Safia i powiedzieć, że powinienem spotykać ją. Złożył wprowadzenie i Safia i ja właśnie kliknęliśmy. Kilka tygodni później nawiązała kontakt z pomysłem dla nastolatków zakresu – nie wykonywali starszych zakresów i niemowlęcego ubrania ale niczego w środku – i zapytany jeśli I ’ d lubić pomóc złożyć to. Przytaknąłem od razu.
Rozsądny ruch, People Tree – każdy dla nastolatków chce ubrać się tak jak ty! Jestem bardzo zaciekawiony w modzie i I ’ ve być pracujący dużo na modnym świecie ostatnio – to ’ s taki istotny przemysł, więc wiedziałem, że próbowanie pomóc ludziom, próbując zmniejszyć ubóstwo przez modną linię, móc pracować. Moda jest świetnym sposobem by upoważnić ludzi i dać im umiejętności; a nie poświęcać cię gotówce do dobroczynności móc pomagać ludziom przez kupowanie ubrania, które oni robią i popieranie rzeczy oni oszukują dumę. To ’ s tak prosty.
Gdzie dostałeś swoje natchnienie projektowe do zakresu? Przedostałem się przez swoją letnią szafę i pomyślałem,? If I przefiltrował thisso że to były właśnie same podstawy, co chciałbym trzymać? ’ odpowiedź była kamizelkami bawełnianymi, łatwa koszulka bawełniana ubiera się, ładne szale wyposażyć z i jakieś śliczne lniane kawałki. Dla chłopców ’ ustawiać I ’ ve wykonane bluzy z kapturem, które znam oni ’ ll kochać. Ubranie jest bardzo brytyjskie, który jest dlaczego postrzeliliśmy ich w angielski ogród wiejski – to ’ s całe same truskawki ze śmietaną i tenis. Szczególnie lubimy T-shirts wydrukowany ze sloganami takimi jak? I ’ m nie toksyczny ’ i? Please nauczyciel akademicki ’ t panika, I ’ m organiczny ’. Byłem chętny nie głosić – przywdziewasz ’ t chcieć być zbyt poważnym albo ciężkim. Również wystarałem się o stokrotkę druk który I ’ m naprawdę dumny z – to ’ s fajny i niechlujny. Właśnie chciałem robić ubranie, które jest nadające się do noszenia, chłodne i łatwe.
Co jest twoją ulubioną częścią kolekcja? Nosiłbym wszystkie ubranie, które jest zrobione w Bangladeszu, Indiach i Nepalu i tam jest również jakąś zdumiewającą biżuterią – specjalnie naszyjnik zrobił z przetworzonych papierków od cukierka, który być zrobić w Bangladeszu. To wchodzi do pudła również zrobić z papierków od cukierka. Ekstra! To musiała być szybka krzywa uczenia się dla ciebie, będąc na boku rzeczy projektowym po raz pierwszy... To była taka zabawa przedostająca się przez cały Pantone książki kolorowe z Safia, ale tak, musiałem uczyć się szybko – kolory na stronie przywdziewają ’ t zawsze wyglądać tak samo na materiałach, więc musisz mieć cierpliwość. To ’ s przypadek nauki jako ty iść, i to ’ s wszystko znacznie czas konsumując! Gdy zrobiliśmy pierwszy zbiór próbek jakiś z nich świetnie wyglądał ale inni potrzebowali zmieniania dużo.
Jeśli reakcja na kiełku jest czymś przejść obok, to ubranie zamierza być wyprzedanym dużo wcześniej sprężyna jest tu! Naprawdę lubiłem kiełek. Wszyscy modele są moimi znajomymi: mój współlokator Sophie, mój brat Alex. Zasadniczo wezwałem względy – dużo załoga przyjaźnią się też. Oni są wszystkim super-talented, więc jestem bardzo szczęśliwy że byli gotowi pomóc wyjść. Poprosiłem Andrea Carter-Bowman by wykonać zdjęcia ponieważ właśnie kocham jej pracę, i ona ’ s młody. Więc to naprawdę jest kolekcjonowanie dla młodych stworzonych przez młodych. I ja ’ m tak dumny z tego – to ’ s dokładnie jak chciałem by to patrzało.
Jesteś w pewnym sensie fashionista, ale byłeś całkowicie nowy aby fair-trade moda? Pierwszy raz, który słyszałem o uczciwej konkurencji był podczas pracy okresowej geografiiej projekt, i przypominam sobie myślenie,? Why isn ’ t wszystko uczciwa konkurencja?? Everyone wie fair-trade banany i kawa, ale oczywiście coś może być uczciwą konkurencją. Fair-trade moda kosztuje trochę więcej ale pozwala tym, którzy robią to zdobyć przyzwoite życie; móc opiekować się ich rodzinami i żyć godnie. Ale myślisz, że można lubić high-street modelować a także popierać zasady wzajemności w polityce celnej? To ’ s ważny odróżnić pomiędzy szybką modą, która jest zrobiona bardzo szybko za bardzo niewielką cenę i fair-trade modelować. Więc jeśli kupujesz koszulkę bawełnianą dla? 2, właśnie musisz robić matematyki i pracujesz nasz jak dużo osoba, która zrobiła to jest płatna.
Jak realistyczny to jest to Primark generacja nabędzie udziały w tym zakresie i pojęciu? To brzmi jak komunał ale jesteśmy przyszłością. Ziemia jest nasza i być naszymi dziećmi ’ s, i myślę, że więcej niż jakakolwiek inna generacja jesteśmy poinformowani o ekologicznych i humanitarnych wydaniach. Że ’ s dlaczego to ’ s tak wielki że People Tree robi coś wycelowanego w ludzi mojego wieku – ponieważ robimy opiekę i kupimy z sumieniem. Mam nadzieję, że więcej przedsiębiorstw będzie śledzić People Tree ’ przykład s.