Zad 1
kąt ą jest ostry, sina =1/4. oblicz 3+2tg^2 a.

zad 2 wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 8 cm. Krawędź boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 40 st. oblicz objetosc tego ostrosłupa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T01:47:30+01:00
Zad1
sina =1/4 zatem cosa=√(1-sin²a)=√15/4 czyli 3+2tg²a=3+2*[(sina/cosa)²]=3+2*[(1/4/√15/4)]²=3+2*1/15=3całe2/15=47/15

zad2
niech x-to pół przekątnej podstawy tego ostrosłupa ,h-wysokość
zatem x/h=ctg40°=>x=8cm*1,19≈9,52cm
Pp=2x*2x/2=2x²
V=⅓Pp*h=⅓*2*9,52cm*9,52cm*8cm≈483,36cm³