Zad 1po zmodyfikowaniu linii kolejowej predkosc pociagu osobowego wzrosła o 10km/h, a czas jazdy na trasie dlugosci 200km zmniejszyl sie o godzine. w ciagu ilu godzin pociag przejezdza teraz trase o dlugosci 200km??

zad 2 wysokosc ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 8cm. Krawędź boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 40 st. Oblicz objetosc tego ostrosłupa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T01:36:16+01:00
Zad1
Na początku pociąg pokonywał drogę z prędkością V w czasie t (200=Vt).Po modernizacji tą samą drogę(V+10)*(t-1)=200 porównując otrzymujemy10t-V-10=0 =>V=10t-10
(10t-10)*t=200=>t²-t-20=0<(t+4)(t-5)=0<=>t=5h drugi wynik odpada nie ma ujemnego czasu
5-1=4h
zad2
niech x-to pół przekątnej podstawy tego ostrosłupa ,h-wysokość
zatem x/h=ctg40°=>x=8cm*1,19≈9,52cm
Pp=2x*2x/2=2x²
V=⅓Pp*h=⅓*2*9,52cm*9,52cm*8cm≈483,36cm³