Odpowiedzi

2010-01-31T20:18:23+01:00
Ewangelia wg. św. Jana (100r.)
święty Jan zawarł w swojej Ewangelii najważniejszą prawdę:
to miłość Boga do ludzi sprawiła że Jezus - syn Boży - złożył na krzyżu ofiarę z najcenniejszego daru - z własnego życia:
Tak bóg umiłował świat , że syna swego Jednorodzonego dał aby każdy kto w niego wieży nie zgniął ale miał życie wieczne (J 3,16)
Patrząc z tej perspektywy Ewangelia wg. św Jana nazywa się traktatem o miłości.
Pozdrawiam ; - )
dasz naj. ?
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T20:20:39+01:00
Tak naprawdę nie wiadomo kiedy powstała ewangelia według św.Mateusza lecz wskazuje się na "ósmy rok po śmierci Pana", czyli na rok 41 n.e. Jej wstęp opisuje narodzenie Pana Jezusa. "Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański." Zob.:(Mt 1, 16, 18-21. 24a) Józef poznaje tajemnicę Wcielenia.
9 2 9