Odpowiedzi

2010-01-31T20:30:15+01:00
1. Kto stał na czele organizacji spiskowej w szkole podchorązych ? - PIOTR WYSOCKI
2. Jak nazywała się rewolucja, która przejawiała się w patriotycznych manifestacjach z okazji ważnych dla Polaków rocznic. - MORALNA
3. Miało to przekonnać chłopów do wzięcia udziału w powstaniu. - UWŁASZCZENIE
4. Po zlikiwdowaniu autonomii Królestwa Polskiego przez Rosję zlikiwidowano konstytucje, a zamiast niej powstał ? - STATUT ORGANICZNY
5. przeciwieństwo wojny regularnej, jedna z najstarszych form walki stosowana przy poprarciu miejscowej ludności przez oddziały ukrywające się w terenie - PARTYZANTKA
7.Wlaczyła pod hasłem "Za wolność waszą i naszą" - WIOSNA LUDÓW
8. Dwa obozy czerwoni i ... ? - BIALI
9. Na utowrzenie jakiego towarzystwa zezwolił car Rosjii? - TOWARZYSTWA ROLINICZEGO
7 3 7
2010-01-31T20:48:05+01:00
P: UPADEK
O: WOJNA
W:SPISKOWCY
S:LISTOPAD
T:STYCZEŃ
A:WARSZAWA
N:MANIFEST
I:BITWA
E:SPISEK


które litery mają być częścią hasła:
uPadek
wOjna
spiskoWcy
liStopad
sTyczeń
wArszawa
maNifest
bItwa
spisEk
3 2 3
2010-01-31T20:56:07+01:00
pytania:
1. Jedna z przyczyn wybuchu Powstania Listopadowego. Inaczej prześladowania.
2. Jeden z dyktatorów powstania listopadowego.
3. Jest to .... rządu narodowego.
4. Taki charakter miały walki w Powstaniu Styczniowym
5. Ostatni dyktator Powstania Styczniowego
6. Jest to dobrowolne wyjeżdżanie z kraju.
7. Ogłoszenie jej było przyczyną wybuchu Powstania Styczniowego.
8. Jest to związek który powstał w opozycji nielegalnej. Założył go Adam Mickiewicz.
9. Stan ten był wprowadzony na 25 lat.

REPRESJE
KRUKOWIECKI
MANIFEST
PARTYZAŃSKIE
TRAUGOTT
EMIGRACJA
BRANKA
fiLARETÓW
WOJENNY
5 4 5