Odpowiedzi

2010-02-01T10:59:08+01:00
Obliczam wysokość rombu ze związków miarowych trójkąta prostokątnego:
h = 3* 1/2 * √3 = 1,5√3

obliczam pole rombu:
Pp = a*h = 3*1,5√3 = 4,5√3

obliczam objętość ostrosłupa:
V = 1/3 * Pp * H = 1/3 * 4,5√3 * 5 = 7,5√3