Odpowiedzi

2009-10-05T20:33:11+02:00
Oblicz zawartość procentową tlenu w szkle, wiedząc, że stosunek liczby cząsteczek Na₂O : CaO : SiO₂ wynosi 1 : 1 : 6.

Obliczmy masy atomowe:
mNa₂O = 23u * 2 + 16u = 62u, w tym 16u tlenu
mCaO = 40u + 16u = 56u, w tym 16u tlenu
mSiO₂ =28u + 2 * 16u = 28u + 32u = 60u, w tym 32u tlenu

Teraz sprawdźmy, jaką część wymienionych związków stanowi tlen:
Na₂O -> 16/62 = 8/31
CaO -> 16/56 = 2/7
SiO₂ -> 32/60 = 8/15

8/31 * 1 = 8/31
2/7 * 1 = 2/7
8/15 * 6 = 48/15

1: 1 : 6 - szkło
8/31 : 2/7 : 48/15 - tlen w szkle

1 + 1 + 6 = 8
8/31 + 2/7 + 48/15 = 840/3255 + 930/3255 + 10416/3255 = 12186/3255 = 4062/1085

4062/1085 : 8 = 4062/1085 * 1/8 = 4062/8680 = 2031/4340 = ok. 48%

3 3 3