Odpowiedzi

2010-02-01T10:12:01+01:00
DANE
α=30°
L=2m
f=√3/4
OBL V

zadanie rownowartosci Energi kinetycznej i pracy

Sily powodujace ruch wykonuja prace dodatnia
a sily hamujace ruch prace ujemna

Ek2-Ek1=W₁₋₂
mV²/2-0=F*L-T*L
mV²/2-0=L*(F-T)
T=fN
N=mgcos30°=mg*√3/2
T=mg*√3/2*√3/4=3/8*mg
F=mgsin30°=mg/2
mV²/2-0=L*(mg/2-3/8mg)
V²=4*g(1/2-3/8)
V²=4*1/8g=1/2*9,81=4,905
V=2,21m/s

Pozdrawiam

Hans