Pole sześciokąta foremnego wynosi 54√3 cm ².Oblicz promien koła opisanego na tym sześciokącie.

Oblicz pole ośmiokąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu 3 cm.

Wysokosć trójkąta równobcznego jest o 2 krótsza od jego boku. Oblicz pole koła
opisanego na tym trójkącie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T01:58:30+01:00