Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:45:39+01:00
S=v30
s1=(v-1/2v)t

v*30=(v-1/2v)*t
v/1/2*v=30/t
1/2=30t
t=60 min